Disclaimer

Disclaimer
De website van Lunet Architecten is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Lunet Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Leveringsvoorwaarden digitale bestanden
De informatie welke is verzonden met, of door middel van emailberichten is alleen bestemd voor de geadresseerden. Deze informatie mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt, tenzij daar onze nadrukkelijke toestemming voor is verleend.  Voor problemen en/of gevolgschades in elke mogelijk vorm, die kunnen ontstaan door het ontvangen of gebruiken van deze informatie of het niet tijdig aankomen van het emailbericht, kan Lunet Architecten geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.