Werkwijze

Iedere samenwerking start met een vrijblijvende kennismaking die bij u thuis of op locatie plaatsvindt. U krijgt in dit uitgebreide gesprek alle ruimte om uw wensen kenbaar te maken, uw vragen te stellen en samen met ons de eerste ideeën te verkennen. Doel van dit gesprek is een optimaal beeld van uw wensen te krijgen, zodat wij u volledig kunnen ontzorgen in het verdere ontwerp- en bouwproces. 

Lunet Architecten hecht veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. Daarom splitsen wij het ontwerpproces op in drie fasen:

Fase 1 ontwerpscenario’s

In fase 1 schetsen wij de mogelijke ontwerpscenario’s voor uw verbouw- of nieuwbouwproject. In deze ontwerpscenario’s worden de mogelijkheden voor uw project schematisch in beeld gebracht. De ontwerpscenario’s worden in een uitgebreid document aan u gepresenteerd, voorzien van een inventarisatie van de huidige staat van de woning en/of het perceel, een sterkte- en zwakteanalyse van de verschillende ontwerpscenario’s en een indicatieve doorrekening van de bouwkosten.

Hierna volgt een adviesgesprek waarin wij alle ontwerpscenario’s met u doornemen en u bouwkundig en kostentechnisch adviseren. Vervolgens maakt u een keuze.

In kaart brengen van vigerende kaders en beleidsregels

Ontwerpscenario in schematische plattegrond en 3D

Onderzoeken van verschillende ontwerpscenario's

Fase 2 volwaardig ontwerp

In fase 2 werken we het door u gekozen ontwerpscenario uit tot een volwaardig ontwerp. Al uw wensen worden verwerkt in een uitgebreide 3D impressie, gedetailleerde plattegronden, gevelaanzichten en vormdetails van beeldbepalende elementen. Bovendien maken we een kleur- en afwerkstaat, waarin we vastleggen welke materialen en kleuren we gaan gebruiken.

Lunet Architecten verzorgt voor u ook het contact met gemeente en welstand in deze fase. En we begeleiden externe adviseurs op het gebied van constructie, installatietechniek, interieurbouw en duurzaamheid, zodat ze een optimale bijdrage kunnen leveren aan het door u gekozen ontwerp. Ons volwaardige ontwerp gebruiken we als basis voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en voor de kostencalculatie van een bouwkostenadviseur en/of aannemer.

3D impressie interieur

3D impressie exterieur

Gedetailleerde plattegronden

Fase 3 uitvoeringstekeningen

In fase 3 zorgen we dat het ontwerp daadwerkelijk gebouwd kan worden. Wij leveren gemaatvoerde uitvoeringstekeningen en bouwkundige details aan waarmee de aannemer en de installateur het project kunnen realiseren. Vanzelfsprekend bewaken wij in deze fase de architectonische kwaliteit van het ontwerp tot en met de oplevering. Indien gewenst kan Lunet Architecten bovendien de volledige bouwbegeleiding verzorgen. Ook in deze fase is het ons doel u maximaal te ontzorgen.

Gemaatvoerde uitvoeringstekeningen

Bouwkundige details

Bouwbegeleiding tot en met de oplevering